Monitor – analysverktyg för experten

monitor-800px

Ett program för farmaceuter, apotekare och kliniska farmakologer vid fördjupade läkemedelsgenomgångar inom kommun och landsting.

I Monitor finns stöd för inläsning av data från miniQ, beslutsstödet vid enkla läkemedelsgenomgångar.

Har du frågor om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss