miniQ – beslutsstöd för vårdgivare

MiniQ underlättar arbetet genom enkelt handhavande, snabb analys och lättöverskådlig presentation av läkemedelsanvändningens kvalitet.

MiniQ signalerar för risker i läkemedelsanvändningen som: olämplig medicinering, dubbelmedicinering, läkemedelsineraktion, kontraindikation, nedsatt njurfunktion.

miniq-top

Här loggar du in i MiniQ

Logga in här

Kvalitetsanalys

Kvalitetsanalysen i miniQ bygger på Socialstyrelsens rekommendationer för äldre och läkemedel och signalerar risker i läkemedelsanvändningen.

Läkemedelslistan, tillsammans med symtomskattningen i PHASE-20, ger signaler om potentiella risker för den enskilda individen. Risken för biverkningar och interaktioner mellan läkemedel ökar betydligt med polyfarmaci. (Socialstyrelsen).

PHASE-20

 

Kvalitetsindikatorer och verksamhetsuppföljning.

Komplettera de nationella kvalitetsindikatorerna för  äldre och läkemedel  med lokala rekommendationer eller markörläkemedel. Analysen kan också anpassas för andra patientgrupper.

Analysen i miniQ kan anpassas efter era behov och utgöra ett verktyg i verksamhetsuppföljningen. Rapportfunktionen i miniQ möjliggör uppföljning av läkemedelsförskrivning på en enskild enhet eller avdelning.

Integrationer

Integrationer till journal- och ordinationsverktyg möjliggör automatisk inläsning av läkemedelslista och labvärden till miniQ. Idag hämtas information till miniQ från Cambio Cosmic, SYSteamCross, Journal3 och Pascal.

SeniorminiQ för en delaktig patient

Patienten själv, eller en närstående, kan i SeniorminiQ lägga in aktuella läkemedel och symtom, och få en utskrift med diskussionsfrågor att ta med sin läkare. Kvalitetsanalysen i SeniorminiQ bygger på Socialstyrelsens rekommendationer för äldre och läkemedel.

Patientuppgifterna kan också föras över från SeniorminiQ till miniQ om patienten delger sin vårdgivare den kod som genereras tillsammans med analysen.

Nöjda kunder

QP_referenser-capio
QP_referenser-ltvastmanland
QP_referenser-trygghalsa
QP_referenser-ltvasternorrland

Det här tror vi på

att läkemedelsbehandling av äldre kräver särskild hänsyn

– att läkemedelsbehandling av äldre kräver särskild hänsyn
– att äldres läkemedelsanvändning behöver ses över regelbundet
– att IT är väl lämpat för att ge stöd för beslut om läkemedelsbehandling
– att en läkemedelsbehandling av hög kvalitet ger bättre hälsa och livskvalitet

Kontakta oss