QualityPharma erbjuder metod- och verksamhetsstöd för en god och säker läkemedelsanvändning.

Vi tror att en läkemedelsbehandling av hög kvalitet ger bättre hälsa och livskvalitet och att IT är väl lämpat för att ge stöd för beslut om läkemedelsbehandling.

Med verksamhet sedan 2006 och program för både allmänheten, kommun och landsting kan vi erbjuda en väl fungerande kedja för information om läkemedel från patient till läkare och apotekare.

qp-logoikoner_minq

Beslutsstöd för vårdgivare.

Läs mer

qp-logoikoner_senior

För delaktiga patienter.

Läs mer

qp-logoikoner_monitor

Analysverktyget för experten.

Läs mer

 

MiniQ — Beslutsstöd för vårdgivare

MiniQ underlättar arbetet genom enkelt handhavande, snabb analys och lättöverskådlig presentation av läkemedelsanvändningens kvalitet. miniQ signalerar för risker i läkemedelsanvändningen.
Läs mer om miniQ här Logga in här

 

SeniorminiQ — För delaktiga patienter

Har du frågor om dina mediciner? Med många mediciner finns det risk för biverkningar. Med SeniorminiQ kan du enkelt skriva in dina mediciner och testa hur de fungerar tillsammans, och om det finns risk för biverkningar.
Läs mer om SeniorminiQ Logga in här

 

Monitor — Analysverktyget för experten

Ett program för farmaceuter, apotekare och kliniska farmakologer vid fördjupade läkemedelsgenomgångar inom kommun och landsting. I monitor finns stöd för inläsning av data från miniQ, beslutsstöd vid enkla läkemedelsgenomgångar.
Läs mer om Monitor

Nöjda kunder

QP_referenser-capio
QP_referenser-ltvastmanland
QP_referenser-trygghalsa
QP_referenser-ltvasternorrland

Har du frågor om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss